Tietosuojaseloste

RANK SHOP (Rank Sports Oy) asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterin rekisterinpitäjä on Rank Sports Oy (y-tunnus 3214786-7)
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Sonja Jokiranta

Rank Sports Oy
Osoite: Pitkämäenkatu 11 A, 20250, Turku
Puhelin: 045 201 8400
Sähköposti: info@rank.fi

2. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on Rank Sports Oy:n asiakasrekisteri.

3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
    - Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
o Tunnistamistiedot, kuten nimi
▪ Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
o Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
o Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
     - Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
o Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
o Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
o Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi RANK Shopista Internetin kautta.
Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja  yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

4. Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja käytetään
o Asiakkuuden ylläpitämiseen
o Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
o RANK Shopin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
o Asiakaskokemuksen parantamiseen
o Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
o Väärinkäytösten estämiseen
o Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
o Tietoja käsitellään asiakkaan ja Rank Sports Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Rank Sports Oy säilyttää asiakastietoja EU-alueella. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Rank Sports Oy:n työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.
Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta "Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?".

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden
asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Rank Sports Oy:n järjestelmistä.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
o Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai  ei
o Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
o Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
o Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

8. Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
o Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
o Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
o Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

9. Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
Voit pyytää Rank Sports Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla:info@rank.fi
10. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
Rank Sports Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.
Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.
Asiakas voi koska tahansa lopettaa pyytää Rank Sports Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

11. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
o Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
o Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
o Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
o Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
o Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään Rank Sports Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@rank.fi